Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Sieradzu

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu im. Władysława Broniewskiego zajmuje się upowszechnianiem książki i czytelnictwa.

Piktogram Adres:

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
ul. Żwirki i Wigury 4
Tel: (43) 827 16 41, (43) 822 36 70, (43) 822 36 71
Fax: (43) 827 16 41
NIP: 827-11-30-233
REGON: 000661233
Adres www: www.pbp.sieradz.pl
E-mail: info@pbp.sieradz.pl

Więcej o nas

Biblioteka jest instytucją kultury prowadzącą działalność na rzecz mieszkańców Sieradza i powiatu sieradzkiego, w zakresie popularyzacji książki i czytelnictwa.

Pracą na rzecz dorosłych mieszkańców zajmują się:

Wypożyczalnia dla Dorosłych

Udostępnia zbiory wszystkim zainteresowanym, którzy ukończyli 15 lat. Księgozbiór Wypożyczalni liczy 100.000 woluminów. Wypożyczanie książek jest nieodpłatne.
Na życzenie czytelników biblioteka prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne. Ze sprowadzonych książek można korzystać wyłącznie w Czytelni PBP.
Do dyspozycji czytelników są trzy stanowiska komputerowe do samodzielnego wyszukiwania książek w katalogach, zamawiania, sprawdzania swojego konta, wydruku rewersów.

Czytelnia dla Dorosłych

Udostępnia na miejscu:

  • księgozbiór podręczny zawierający m.in.: encyklopedie uniwersalne polskie i obce, encyklopedie i słowniki dziedzinowe, bibliografie, informatory statystyczne, monografie ze wszystkich dziedzin wiedzy, przewodniki turystyczne, albumy, reprinty,
  • zbiory regionalne, na które składają się różne rodzaje dokumentów dotyczących Sieradza i regionu: książki, czasopisma, dokumenty życia społecznego, mikrofilmy,
  • czasopisma bieżące (ok. 80 tytułów) i oprawne z lat ubiegłych - m.in. Dziennik Ustaw, Monitor Polski.


Pracę na rzecz młodego czytelnika prowadzi:

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży

Udostępnia książki dzieciom i młodzieży z Sieradza i powiatu sieradzkiego. Kartę zapisu podpisują rodzice lub opiekunowie. Książki udostępnia się nieodpłatnie. Księgozbiór biblioteki liczy 30.000 woluminów literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży.
Do dyspozycji czytelników jest stanowisko komputerowe do samodzielnego wyszukiwania książek w katalogach oraz stanowisko internetowe z bezpłatnym dostępem do Internetu dla młodzieży do lat 15.
Biblioteka dziecięca prowadzi Czytelnię, udostępniającą zbiory podręczne na miejscu.

Praca kulturalno-oświatowa

Biblioteka proponuje czytelnikom udział w różnorodnych imprezach takich jak: lekcje biblioteczne dla uczniów, wycieczki dzieci szkolnych i przedszkolnych do biblioteki, spotkania z pisarzami, redaktorami, podróżnikami, pogadanki, konkursy czytelnicze, krajoznawcze, literackie i plastyczne, wystawy i promocje książek, projekcje filmów edukacyjnych, bajek oraz lektur szkolnych nagranych na kasetach wideo. Udział w imprezach jest bezpłatny.

Nasi czytelnicy

Biblioteka rejestruje rocznie w Wypożyczalni dla Dorosłych oraz Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży około 12.000 czytelników. Czytelnia obsługuje rocznie około 18.000 osób, korzystających ze zbiorów podręcznych, czasopism oprawnych, prasy bieżącej, uczestniczących w organizowanych imprezach.
Największą grupę korzystających stanowią młodzi ludzie między 16 a 29 rokiem życia (48% ogółu), dzieci i młodzież do 15 r. życia to 18 % użytkowników. Korzystający z czytelń to w przeważającej części osoby osoby uczące się. Dużą grupę stałych użytkowników stanowią osoby w wieku emerytalnym.

Informacja wytworzona przez:
Lucyna Podsiadła
email: lpodsiadla@pbp.sieradz.pl
, w dniu:  05‑03‑2007 10:52:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  05‑03‑2007 10:52:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑02‑2014 11:11:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie